เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้มติดตั้ง
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้มติดตั้ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน