เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง)งานจ้างเหมาบริการสูบน้ำ จำนวน 22 ชั่วโมง ด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่นอที่ แบบพญานาคขนาดท่อไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง)งานจ้างเหมาบริการสูบน้ำ จำนวน  22 ชั่วโมง ด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่นอที่ แบบพญานาคขนาดท่อไม่น้อยกว่า 14  นิ้ว  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า  210  แรงม้า ติดตั้งณ ประตูระบายน้ำบ้านเสม็ดเอน หมู่ที่ 3 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน