รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ปน.ตก.
  รายละเอียด :

 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563 วันจันทร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุม  อบต.ปน.ตก.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน