เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างถึง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Pc กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0035
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างถึง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Pc กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0035

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน