รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ผข 7751 นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-001)
  รายละเอียด :

 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน  ผข 7751  นครศรีธรรมราช  (หมายเลขครุภัณฑ์  005-52-001)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน