รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :
  •  ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน