เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเให้กับผู้ประสบภัยรายนายบัญฑิต นวลจันทร์คง
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเให้กับผู้ประสบภัยรายนายบัญฑิต  นวลจันทร์คง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน