รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2558
  รายละเอียด :

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน  2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 224 คน