เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด และวัสดุคอมพิวดตอร์สำนักงานปลัด
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด และวัสดุคอมพิวดตอร์สำนักงานปลัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน