ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ศพด.บ้านบางผึ้ง ภาคเรียนที่ 1/2561
  รายละเอียด :

 ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ศพด.บ้านบางผึ้ง ภาคเรียนที่ 1/2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 399 คน