ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางนายจบจากคลองบางเนิน-คลองบางทวด หมู่ที่ 4
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางนายจบจากคลองบางเนิน-คลองบางทวด หมู่ที่ 4

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 504 คน