แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี2562
ให้ประชาชนสามารถดาวโหลดเพื่อนำมาเป็นแบบในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารได้โดยไม่ต้องแนบแบบคำนวณ