กิจกรรม : ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรรายละเอียด :
    

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  นำโดย นายเทวฤทธิ์    สุขพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้ประชุมมอบนโยบาย แก่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ให้มีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่  เพื่อการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว  เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน  และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**